Nabízíme - DELSEA

DELSEA s.r.o.
DELSEA s.r.o.
Vše je řešitelné !
Naše motto :
Přejít na obsah

Nabízíme

Outsourcing správy a administrace firemní počítačové sítě a zařízení zapojených do této sítě
Tyto služby poskytujeme na základě smlouvy o outsourcingu informačních technologií. Tato služba zahrnuje všechny potřebné činnosti potřebné k zabezpečení funkčnosti a bezproblémovému chodu firemní počítačové sítě zákazníka a také i k této síti připojených zařízení. Proto máme snahu Váš informační systém z modernizovat s respektem na doposud vynaložené investice.
Informační a datová bezpečnost rozšířená o problematiku GDPR

Ochrana informací a počítačových dat
Počítačové data a firemní informace patří mezi nejdůležitější aktiva kterékoliv firmy a proto je potřeba je chránit před jejich ztrátou nebo zneužitím.
Poskytujeme v této oblasti celý sortiment služeb. Od provedení potřebných analyz, až po realizaci potřebných opatření.
Zákazníkovi doporučíme řešení, které vychází ze zavedených norem a metodik.
Nastartujeme u Vás projekt zavedení ISMS dle normy ISO 27001.
Projektem Vás provedeme, až k závěrečné certifikaci.

Poskytujeme tyto služby:
  • Metodické vedení a poradenství při řešení problematiky informační bezpečnosti  v organizaci
  • Komplexní služby zavedení systému řízení bezpečnosti informací  v organizaci zákazníka
  • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR-DPO) formou outsourcingu

DELSEA s.r.o.
Delsea s.r.o.
Dělnická 394/43
624 00 Brno

IČO:  29364744
© Copyright 2017 Delsea s.r.o.            Všechna práva vyhrazena
Kontakt
DELSEA s.r.o.
Traťová 1
619 00 Brno
+00 42 602578102
info@delsea.cz
Návrat na obsah